CDBet88

កម្មវិធីដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់ CDBet88

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមជាមួយយើង

Affiliate Program KHWaterM2 1
Affiliate Program KHWaterM2

របៀបដាក់ពាក្យ?

ទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងកម្មវិធីដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់យើង ដើម្បីចាប់ផ្តើមរកកម្រៃជើងសារបានភ្លាមៗ!

 ការគណនាប្រាក់កម្រៃជើងសារ 

Com Calculation KH WaterM
ComCalClassicKHmWaterM
ComCalSilverKHmwaterM
ComCalGoldKHm WaterM
ComCalPlatinumKHmWaterM
ComCalDimonKHmWaterM

 ការគណនា  

ប្រាក់ចំណូលវិជ្ជមានត្រូវបានទទួលនៅពេលដែលយើងរកបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធពីការណែនាំរបស់អ្នក ហើយប្រាក់ចំណូលអវិជ្ជមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានចាញ់ពីការណែនាំរបស់អ្នក។

កម្រៃជើងសារដៃគូសម្ព័ន្ធ = [(ឈ្នះ/ចាញ់ សរុប) – (លុយអាំងប៉ាវ & បា្រក់រង្វាន់) – (ថ្លៃសេវាប្រព័ន្ធហ្គេម)] x ភាគរយនៃកម្រៃជើងសារ

ជាឧទាហរណ៍៖

ឈ្នះ/ចាញ់ សរុប = ឈ្នះ US$​ 10,000 (អតិថិជនចាញ់)
លុយអាំងប៉ាវ ឬ បា្រក់រង្វាន់ = $1,000
កម្រៃជើងសារដៃគូសម្ព័ន្ធ = 30%
ថ្លៃសេវាប្រព័ន្ធហ្គេម = $1,500

កម្រៃជើងសារដៃគូសម្ព័ន្ធ = ($10,000 – $1,000 – $1,500) X 30%
= $7,500 X 30%
= $2,250

 លក្ខខណ្ឌ 

សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកត្រូវតែអាន យល់ព្រម និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការទៅមុខបន្ត អ្នកត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយបង្ហាញពីការបន្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

 1. តម្រូវការនៃសមាជិកដែលសកម្មយ៉ាងហោចណាស់ 2 នាក់ ដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលបានកម្រៃជើងសារ
 2. និយមន័យនៃសមាជិកសកម្ម សំដៅលើសមាជិកដែលបានដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 1 ដងក្នុងមួយខែ ជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10 ដុល្លារក្នុងមួយដង។
 3. រាល់ដៃគូសម្ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌអោយបានទាំងពីរ គឺការចាញ់សុទ្ធរបស់សមាជិក និងចំនួនសរុបនៃសមាជិកសកម្ម បន្ទាប់មកដៃគូសម្ព័ន្ធអាចចាប់ផ្ដើមទទួលបានកម្រៃជើងសារ ឬត្រូវបានដំឡើងទៅកម្រិតបន្ទាប់។
 4. អ្នកអាចបង្កើនទឹកប្រាក់កម្រៃជើងសាររបស់អ្នកដោយតាមរយៈ
  • បង្កើនការចាញ់សុទ្ធរបស់សមាជិក
  • បង្កើនចំនួនសមាជិកសកម្
 5. ប្រាក់ចំណូលអវិជ្ជមានក្នុងខែណាមួយនឹងត្រូវអនុវត្តទៅខែបន្ទាប់
 6. Poker មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងផែនការកម្រៃជើងសារដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងតារាងខាងលើនោះទេ ហើយនឹងមិនត្រូវបានពិចារណាឡើងវិញនោះឡើយ។

 ច្បាប់ទូទៅ 

 1. ប្រូម៉ូសិននេះគឺអាចទទួលបានសម្រាប់សមាជិក CDBet88 ទាំងអស់។
 2. រយៈពេលគណនាចាប់ពីថ្ងៃទី 1 នៃខែ – ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែ
 3. ការទូទាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងមុនថ្ងៃទី 10 នៃខែបន្ទាប់
 4. កម្រៃជើងសារត្រូវបានទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក (មិនមែនដាក់ក្រេឌីតទៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្គេមរបស់យើងនោះទេ)
 5. សមាជិកត្រូវបានតម្រូវឱ្យទាក់ទងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់យើងសម្រាប់ការបើកគណនីដៃគូសម្ព័ន្ធ
 6. ការគណនាឧទាហរណ៍៖ (ក្រុមហ៊ុនឈ្នះ – កញ្ចប់អាំងប៉ាវ/ប្រាក់រង្វាន់​ –​​ ថ្លៃសេវាប្រព័ន្ធហ្គេម ) * កម្រៃជើងសារ 30%
 7. នៅពេលដែលសមាជិកណាម្នាក់ខកខានក្នុងការចូលរួមពេញលេញ ឬបំពានទៅលើបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រូម៉ូសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងបានផ្ដល់ ឬក្នុងករណីដែលយើងមានភស្តុតាងណាមួយដែលបានបង្ហាញថាមានក្រុម ឬបុគ្គលណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលហ៊ុនជាមួយគ្នាក្រោមការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ ក្រុម ឬបុគ្គលទាំងនេះ ឬលុបចោលប្រូម៉ូសិន/កម្រៃជើងសារនោះតែម្ដង។
 8. សមាជិកនៃកម្មវិធីដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់ គឺមិនត្រូវបានទទួលនូវកម្រៃជើងសារពីការលេងរបស់ខ្លួនឯងបាននោះទេ។ ប្រសិនបើសមាជិកនោះបានបង្កើតគណនីហ្គេមសម្រាប់លេងដោយខ្លួនឯង គណនីទាំងនោះនឹងត្រូវបានបិទ ហើយកម្រៃជើងសារនឹងត្រូវបាត់បង់។
 9. សូមចំណាំថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំណាមួយក៏ដោយគឺត្រូវតែមានការយល់ព្រម។ តាមករណីជាមូលដ្ឋាន។

កាស៊ីណូ CDBet88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ និង/ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 សម្ភារៈសម្រាប់គាំទ្រផ្នែកធ្វើទីផ្សារ 

CDBet88 អាចគាំទ្រភ្នាក់ងារដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់ជាមួយនឹងការរចនាក្រាហ្វិក (ឡូហ្គោ ផ្ទាំងរូបភាព & បដា ជាដើម ) ឬការគាំទ្រវីដេអូផ្សេងៗ។ សូមរីករាយក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្នែកដៃគូសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត!